AVV_4952

2015

Stručna obuka za psihoterapeuta

Udruga rodžerijanske psihoterapije

Upis u registar terapeuta pri ministarstvu zdravlja republike Austrije

2019

Obuka za sudskog vještaka za psihoterapiju

Udruga Austrijskih Psihoterapeutkinja i Psihoterapeuta, VÖPP 

2019

Master Studij psihoterapeutskih znanosti

Bertha von Suttner Univerzitet St. Pölten

Članstvo

  • Član Austrijskog Saveza za Psihoterapeute, ÖBVP
  • Član Udruge Austrijskih Psihoterapeutkinja i Psihoterapeuta, VÖPP
  • Član Udruge Rodžerianske Psihoterapije (VRP)
HP1_820fa59e-6601-4b98-a0b3-c1d25fd2d066

Školovanje

Od 2014. godine radim u vlastitoj privatnoj praksi u drugom beckom okrugu

2010

Propedevtika psihoterapije

ARGE Bildungsmanagement

2013

Daljnja obuka za psihoterapiju bolesti ovisnosti

 Anton Proksch Akademie

2014

Daljnja obuka u podrucju psihotraume

ARGE Bildungsmanagement