Troškovi

Seansa individualne terapije traje 50 minuta i košta 100,00 Eura.

Seansa za bračno savjetovanje traje 70 minuta i košta 160,00 Eura.

Postoji mogucnost pokrića dijela troškova od strane vašeg zdravstvenog osiguranja, ÖGK 33,70 po satu, BVAEB 46,60 po satu, SVS 45,00 po satu itd. (akt. Januar 2024).

U ograničenoj mjeri imam i u potpunosti financirana mjesta od strane zdravstvenog osiguranja, gdje troškove u cijelosti snosi odgovarajuće zdravstveno osiguranje.

hand