Poverljivost

Moja profesionalna psihoterapeutska dužnost nalaže brižljivo čuvanje povjerenih podataka. Ovo pravilo važi već od prvog kontakta i omogućava Vam da u atmosferi potpune povjerljivosti opišete svoje tegobe.

knowledge