kontaktirati stranicu
Povratak na početnu

Granični poremećaj ličnosti


Ovaj oblik duševnog oboljenja u međuvremenu se ubraja u jedan od najrasprostranjenijih i najopasnijih oblika duševne bolesti današnjice. Oboljeli od graničnog poremećaja ličnosti (tkz. Borderline personality disorder, kratko BPD) pate od brzih promjena raspoloženja i teže ka ispoljavanju impulsa bez obzira na posljedice.

Dominantne karaktreristike BPD-a su impulzivnost i hirovitost, a nerijetko i nasilni, samokažnjavajući oblici ponašanja . Kada pojediac osjeća bol, on je na granici „neizdrživosti“ a sreća isto tako „nema granica“. Osobe sa BPD većinom njeguju nestalne i neprimjerene veze sa drugim osobama, koje često variraju od idealizacije do devalviranja. Taj takozvani crno-bijeli svijet, jedan je od najpouzdanijih karakteristika BPD-a.

Neki od ostalih simptoma su primjerice:

Strah, depresija, poremećaj sna, osjećaj unutarnje praznine, autoagresivno ponašanje, bijes, osjećaj krivice, strah, samomržnja itd.

Pojedinci su skloni impulzivnom ponašanju sa tendencijom ka samokažnjavanju (npr. poremećaji ishrane, zlouporaba droge i alkohola, te kleptomanija i kocka).

Pomoć u psihoterapiji oboljeli često tek onda traže, kada ih pritisak od okruženja na to prisili. To rezultira iz činjenice, da pojedinci sami ne pate od simptoma do tolike mjere do koje pate ljudi oko njih.

Suštinsku ulogu u psihoterapiji igra veza između terapeuta i klijenta. Kroz tu vezu, pojedinac uči kako povjerljivost i stabilnost nastaje u vezi dvoje ljudi, nerijetko čak po prvi put u životu.