kontaktirati stranicu
Povratak na početnu

Coaching i supervizija

Coaching i supervizija

Supervizija i coaching su načini/vrste savjetodavnog rada tj. kooperacije između coach-a i klijenta. Namenjeni su kako zaposlenima tako i menadžerima, a ciljaju na razvoj životnih vještina, poboljšanje kvaliteta života i postizanje ciljeva u profesionalnom i privatnom životu. Polazeći od stanovišta da svaka osoba posjeduje vlastitu mudrost i u stanju je da se izbori sa tekućim problemima, coaching kao proces u središte stavlja klijenta, kome se pruža podrška da ostvari svoje potencijale.

Supervizija i coaching omogućavaju uvid u sopstveni profesionalni identitet i time pomažu pri:

  • Rasporedu vremena
  • Upravljanju ljudskim resursima
  • Usklađivanju privatnog i profesionalnog života
  • Burnout prevenciji
  • Širenju vidika, uviđanju novih perspektiva
  • Prevazilaženju kriza i konflikata
  • Mentalnoj higijeni itd.

Zurück

 
Citat
Man becomes an I through a You

Martin Buber

Tijelo je prevoditelj duše u vidljivi.

Christian Morgenstern

Termin
Kontakt
Katarina Batinić
Ausstellungsstraße 17, 3. Stock, Tür 24
A-1020 Wien

Tel: +43 660 8113 113
info@psychotherapie-batinic.at
 
Öffnungszeiten:
Mo-Do 15.00h-19.00h